ประโยชน์ของฟิชสปา

1. ทำความสะอาดผิวหนัง หรือกระบวนการปลาบำบัด
2. ช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตาย
3. ช่วยลดปัญหากลิ่น กำจัดแบคทีเรียและเชื้อราที่เท้าและมือ
4. กระตุ้นประสาทสัมผัสบริเวณเท้าและมือ
5. ช่วยทำให้เท้านุ่มและเนียน (Fish thrapy)
6. ผ่อนคลาย และสร้างความสนุกสนาน

1. rid of rough dead skin on your feet
2. massaging foot soak that removes your dead skin
3. Fish therapy and Fish reflexology
4. improve blood circulation and improve skin health

Interested, please contact the number 081 - 684-6518, 082 - 324-8999.
Or click here to contact the other channels.

Garra fish video clip


Doctor Fish ... dermatology.

Doctor fish hot spring fish in the intelligence of Turkey.

Can help relieve a serious skin disease that modern medicine is currently no treatment that can cure.

Fish that are fish in the family No carp and Min (minnow and carp family) called True Fast Negara (Garra rufa), a freshwater fish. Length about 10 cm long may live in a hot spring resort Kangals of Turkey, one of the doctor fish, and sometimes it may mean fish Cyprinion macrostomus the same

Usually caught mold True Fa Yuan is located in the ground for algae (Class sprain now. Fungi or small) underwater prey. With water temperatures in the spring was at 35 degrees Celsius for other food fish therefore limited. Compared with the general cooling pond.

But because People we admire this custom shower with warm mineral water is lucky the fish are hungry to bite skin. (Dead cells or scurf) of those who took a bath to eat.

This year several thousand people. Bo who visit this spa water. You just hope for the fish to bite to the relaxed crowd!

Furthermore, using this service you fish them also. People with skin diseases such as psoriasis (skin disease of the epidermis and hair leave footprints red bruise on the skin) that no drug that can keep clears.

Last year, Mr. Martin Grassberger and Mr. Werner Hoch of medical Uinversity of Vienna, Austria. Have studied the facts about the symptoms of the fish species of Dermatology found that these fish work with UV radiation in the treatment by this treatment can relieve symptoms of patients with skin types for over eight months.

When fish eat flake flaky skin due to symptoms of the disease. Patients away. Opportunities for skin exposure to UV radiation in the deep down. Do the skin develop better growth.
This therapy has known. translated by the ichthyotherapy that? fish therapy? (Ikhthus the Greek meaning fish) to more than strange. Change with treatment and blood leech or worm may have heard that we pay more to do!

Description of Resource Sciences of the fish (Scientific classification).

Kingdom: Animalia.
Phylum: Chordata.
Class: Actinopterygii.
Order: Cypriniformes.
Family: Cyprinidae.
Genus: Garra.
Species: G. rufa.

Ref.

? Doctor fish?. In New Scientist magazine: The word 14 July 2007. Page 52.
DOKTOR FISH AND PSORIASIS. Accessed from: http://www.cumhuriyet.edu.tr/sivas/doctorfish/tez2e.html Dated Nov 19, 2007.
Wikipedia. Accessed from: http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_fish Dated Nov 19, 2007.
Nipaporn color if the academic com: http://www.vcharkarn.com/vcafe/128740.